Kupuje Społecznie

O NAS

AKTUALNOŚCI

KONTAKT

DES

Społeczni dostawcy w regionie

Ekonomia Wartości

Rozwój lokalny

Dostawca inwestuje zyski we wzmacnianie lokalnej społeczności, animuje działania poprawiające jakość życia ludzi w najbliższym otoczeniu

Reintegracja społeczna

Dostawca odbudowuje u osób wykluczonych z rynku pracy takie umiejętności, które pozwalają im uczestniczyć aktywnie i samodzielnie w życiu

Środowisko Naturalne

Dostawca przywiązuje dużą wagę do ochrony świata przyrody, opiekuje się zwierzętami, w produkcji przestrzega zasad zrównoważonego rozwoju

Tworzenie miejsc pracy

Dostawca zatrudnia osoby wykluczone z rynku pracy, tworzy warunki dla osób niepełnosprawnych, długotrwale bezrobotnych, bezdomnych

Edukacja i kultura

Dostawca prowadzi działalność kulturalną i oświatową, przeznacza zyski na rozwój inicjatyw kulturalnych i edukację dzieci, młodzieży, osób starszych

Społeczna odpowiedzialność

Dostawca zna więcej mechanizmów rozwiązywania problemów społecznych, dostrzega nowe możliwości

 • Plecak Grunwaldzki
  269,00 
  Plecak Grunwaldzki
  Plecak Grunwaldzki
  Narny.World
 • Plecak Zwierzyniecki
  269,00 
  Plecak Zwierzyniecki
  Plecak Zwierzyniecki
  Narny.World
 • Plecak Młyński
  269,00 
  Plecak Młyński
  Plecak Młyński
  Narny.World
 • Plecak Milenijny
  269,00 
  Plecak Milenijny
  Plecak Milenijny
  Narny.World
 • Plecak Tumski
  269,00 
  Plecak Tumski
  Plecak Tumski
  Narny.World

Sekcja poniżej ma tylko obrazować sposób wybierania poszczególnych podpowiedzi z listy. Elementy UI można pobrać z którejś z bibliotek elementów  Material Design – kopiowałam je z gotowych szablonów określonych przez google https://material.io/guidelines/resources/sticker-sheets-icons.html

MENU