Baza podmiotów

Wydarzenia

Zapytania Ofertowe

KONTAKT

Wykonanie badania pt. „Ewaluacja funkcjonowania systemu wsparcia ekonomii społecznej w województwie wielkopolskim”.

Województwo Wielkopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu zaprasza do składania ofert na wykonanie badania pt. „Ewaluacja funkcjonowania systemu wsparcia ekonomii społecznej w województwie wielkopolskim”.

Badanie jest finansowane w ramach projektu pt. „Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie wielkopolskim” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 oraz ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Termin składania ofert

do dnia 24 sierpnia 2017r.

Osoba do kontaktu

Zofia Rutkowska, zofia.rutkowska@rops.poznan.pl

Pobierz:

Zapytanie ofertowe

Formularz oferty

Załącznik nr 2

Uszczegółowienie zakresu badania

Załącznik nr 3

Wykaz skrótów i pojęć stosowanych w zapytaniu ofertowym

Newsletter

Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu pozakonkursowego pn.: “Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie wielkopolskim” realizowanego przez ROPS w Poznaniu w latach 2015-2018

“Strona została stworzona ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu innowacyjnego pn.:Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarności – koordynacja na rzecz zapewnienia trwałości funkcjonowania instytucji ekonomii społecznej realizowanego w okresie: 1.05.201 – 30.04.2013 przez ROPS w Poznaniu wraz z partnerami: Stowarzyszeniem na Rzecz Spółdzielni Socjalnych, Fundacją im Królowej Polski Św. Jadwigi, Fundacją Forum Rozwoju Nowoczesnych Technologii i Fundacją Pomocy Wzajemnej “Barka”

Like this:

Like Loading...
MENU
%d bloggers like this: